จากครั้งที่แล้วได้ลองสร้าง web browser แบบง่ายๆไปแล้ว คราวนี้เรามาต่อกันที่การทดลองสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลขกันอีกสักโปรแกรม แต่โปรแกรมเครื่องคิดเลขของเราจะมา + – * / กันง่ายๆด้วยเลขสองจำนวนคงไม่ได้เดียวไม่เทพพอ ฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันสามารถ + – * / ได้ทีละหลายๆจำนวน และสามารถที่จะใส่ () วงเล็บเปิด-ปิด เพื่อระบุความสำคัญของนิพจน์ได้ด้วย ซึ่งมันก็จะยากก็ตรงนี้หละที่ต้องไปทบทวนเรื่องการแปลงนิพจน์ Infix เป็น Postfix เพราะลืมไปหมดแล้ว จากนั้นก็จะทำการคำนวนจาก Stack เพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ ร่ายซะยาวเริ่มเลยดีกว่า

 

เริ่มแรกทำการสร้างโปรเจ็คชื่อ “StackCalculator”
Andrid-Java-StackCalculator

ต่อไปทำการเพิ่ม Object ต่างๆลงใน Layout main.xml โดย Object ต่างที่ใช้ก็มี LinearLayout , EditText , Button ส่วน Object ไหนใช้กี่ตัว มี properties เป็นอะไรบ้างก็ดูจาก Code เอาเองเน้อ คงไม่ต้องอธิบายความหมายของ properties ต่างๆ ที่ใช้เพราะได้เขียนไปบ้างแล้วในบทความก่อนๆ

# main.xml

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
	android:orientation="vertical" android:layout_width="fill_parent"
	android:layout_height="fill_parent">
 
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout01"
		android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent">
		<EditText android:id="@+id/EditText01" android:layout_height="wrap_content"
			android:layout_width="fill_parent" android:editable="false" />
	</LinearLayout>
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout02"
		android:layout_height="wrap_content" android:layout_width="fill_parent">
		<EditText android:id="@+id/EditText02" android:layout_height="wrap_content"
			android:layout_width="fill_parent" android:editable="false" />
	</LinearLayout>
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout03"
		android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
		android:layout_weight="1">
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber07" android:text="7"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:text="8" android:id="@+id/ButtonNumber08"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:text="9" android:id="@+id/ButtonNumber09"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:id="@+id/ButtonSymbolDivide" android:text="/"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
	</LinearLayout>
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout04"
		android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
		android:layout_weight="1">
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber04" android:text="4"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber05" android:text="5"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber06" android:text="6"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:text="*" android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:id="@+id/ButtonSymbolMultiply"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
	</LinearLayout>
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout05"
		android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
		android:layout_weight="1">
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber01" android:text="1"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:text="2" android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:id="@+id/ButtonNumber02"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber03" android:text="3"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:layout_weight="1" android:layout_width="fill_parent"
			android:text="-" android:id="@+id/ButtonSymbolSubtract"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
	</LinearLayout>
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout06"
		android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
		android:layout_weight="1">
		<Button android:id="@+id/ButtonNumber00" android:text="0"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:text="(" android:id="@+id/ButtonSymbolBracketLeft"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:text=")" android:layout_width="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:id="@+id/ButtonSymbolBracketRight"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:id="@+id/ButtonSymbolAdd" android:text="+"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
	</LinearLayout>
	<LinearLayout android:id="@+id/LinearLayout07"
		android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
		android:layout_weight="1">
		<Button android:text="." android:id="@+id/ButtonSymbolDot"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
			android:onClick="ButtonClickHandler" android:layout_weight="1" />
		<Button android:id="@+id/ButtonSymbolDel" android:text="Del"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:text="Clear" android:id="@+id/ButtonSymbolClear"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent"
			android:layout_weight="1" android:onClick="ButtonClickHandler" />
		<Button android:text="=" android:id="@+id/ButtonSymbolExe"
			android:layout_height="fill_parent" android:onClick="ButtonClickHandler"
			android:layout_width="fill_parent" android:layout_weight="1" />
	</LinearLayout>
</LinearLayout>

จากนั้นทำการแก้ไข StackCalculator.java เป็นดังนี้ (คำอธิบายดูจาก comment ใน code เลยครับ) โดยการทำงานของโปรแกรมเครื่องคิดเลขนี้ก็คือ จะทำการรับค่านิพจน์แบบ Infix (Infix ก็คือนิพจน์ที่มีเครื่องหมายอยู่ตรงกลาง คนเราอ่านนิพจน์นี้เข้าใจ แต่เครื่องคอมฯ ไม่เข้าใจ) จากนั้นทำการแปลงจาก Infix เป็น Postfix (Postfix คือนิพจน์ที่มีเครื่องหมายอยู่ข้างหลัง คนอ่านไม่ค่อยเข้าใจ เครื่องคอมฯ เข้าใจ) จากนั้นจึงทำการนำค่า Postfix ที่ได้ใส่ลงใน Stack แล้วนำค่าออกมาคำนวน

# StackCalculator.java

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
package com.LookHin.StackCalculator;
 
import java.util.Stack;
import java.util.StringTokenizer;
 
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
 
public class StackCalculator extends Activity {
  /** Called when the activity is first created. */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
  }
 
  // ตรวจจับการคลิกปุ่มต่างๆ
  public void ButtonClickHandler(View v){
  	EditText text1 = (EditText) findViewById(R.id.EditText01);
  	EditText text2 = (EditText) findViewById(R.id.EditText02);
 
  	switch(v.getId()){
  		case R.id.ButtonNumber00:
  			 text1.append("0");
  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber01:
	  			 text1.append("1");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber02:
	  			 text1.append("2");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber03:
	  			 text1.append("3");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber04:
	  			 text1.append("4");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber05:
	  			 text1.append("5");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber06:
	  			 text1.append("6");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber07:
	  			 text1.append("7");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber08:
	  			 text1.append("8");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonNumber09:
	  			 text1.append("9");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolDot:
	  			 text1.append(".");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolBracketLeft:
	  			 text1.append("(");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolBracketRight:
	  			 text1.append(")");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolDivide:
	  			 text1.append("/");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolMultiply:
	  			 text1.append("*");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolSubtract:
	  			 text1.append("-");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolAdd:
	  			 text1.append("+");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolDel:
  			 if(text1.getText().toString().length() > 0){
	  			 String strText1Tmp = text1.getText().toString().substring(0, text1.getText().toString().length()-1);
 
	  			 text1.setText("");
	  			 text1.append(strText1Tmp);
  			 }
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolClear:
	  			 text1.setText("");
	  			 text2.setText("");
	  			 break;
  		case R.id.ButtonSymbolExe:
  			 // เริ่มคำนวน
  			 String strStack = toPostfix(text1.getText().toString());
  		   float intValue = Calculator(strStack);
 
  		   // นำค่าที่คำนวนได้กลับไปใส่ใน text2
	  			 text2.setText(Float.toString(intValue));
	  			 break;
  	}
 
  }
 
  // ตรวจสอบลำดับของเครื่องหมาย * / + -
  public static int getPriority(char chaOperator){
		if(chaOperator == '+' || chaOperator == '-'){
			return 1;
		}else if(chaOperator == '*' || chaOperator == '/'){
			return 2;
		}
 
		return 0;
	}
 
  // ตรวจสอบว่าเป็นตัวเลขหรือไม่
  public static boolean isFloat(String strInput){
    try{
  	 Float.parseFloat(strInput);
     return true;
    }catch(Exception e){
     return false;
    }
  }
 
  // ทบทวนความรู้สมัยเรียนกันก่อน แปลงจาก infix เป็น postfix
  public static String toPostfix(String strInfix){
		String strExpression;
		String strPostfix = " ";
 
		strInfix = strInfix.replaceAll("\\+|\\(|\\)|-|\\*|/", " $0 ");
		StringTokenizer strToken = new StringTokenizer(strInfix);
 
		Stack<Character> operatorStack = new Stack<Character>();
 
		while(strToken.hasMoreTokens()){
			strExpression = strToken.nextToken();
 
			if(Character.isDigit(strExpression.charAt(0))){
				strPostfix = strPostfix + " " + Float.parseFloat(strExpression);
			}else if(strExpression.equals("(")){
				Character operator = new Character('(');
				operatorStack.push(operator);
			}else if (strExpression.equals(")")){
				while(((Character) operatorStack.peek()).charValue() != '('){
					strPostfix = strPostfix + " " + operatorStack.pop();
				}
 
				operatorStack.pop();
			}else{
 
				while(!operatorStack.isEmpty() && !(operatorStack.peek()).equals("(") && getPriority(strExpression.charAt(0)) <= getPriority(((Character) operatorStack.peek()).charValue())){
					strPostfix = strPostfix + " " + operatorStack.pop();
				}
 
				Character operator = new Character(strExpression.charAt(0));
				operatorStack.push(operator);
			}
		}
 
		while(!operatorStack.isEmpty()){
			strPostfix = strPostfix + " " + operatorStack.pop();
		}
 
		return strPostfix;
	}
 
  // ทำการคำนวน + - * / จาก postfix
  public static float Calculator(String strPostfix) {
  	float a;
  	float b;
  	float result = 0;
 
  	String[] arrPostfix = strPostfix.split(" ");
	  Stack<Float> CalStack = new Stack<Float>();
 
		for(int i = 0; i < arrPostfix.length; i++){
			String ch = arrPostfix[i];
 
			if(isFloat(ch)){
				CalStack.push(Float.parseFloat(ch));
			}else{
 
				if(ch.equals("+")){
					a = CalStack.pop();
					b = CalStack.pop();
					result = a + b;
					CalStack.push(result);
				}else if(ch.equals("-")){
					a = CalStack.pop();
					b = CalStack.pop();
					result = b - a;
					CalStack.push(result);
				}else if(ch.equals("*")){
					a = CalStack.pop();
					b = CalStack.pop();
					result = a * b;
					CalStack.push(result);
				}else if(ch.equals("/")){
					a = CalStack.pop();
					b = CalStack.pop();
					result = b / a;
					CalStack.push(result);
				}
			}
		}
 
		return result;
	}
}

เมื่อเสร็จแล้วก็ run โปรแกรมดู เราจะได้โปรแกรมเครื่องคิดเลขงามๆดังรูป
Andrid-Java-StackCalculator

ลองกด + – * / ดู ทำงานได้จริงๆด้วย !!!!!!!!!!! แต่ถ้าใครจะเอาไปทำส่งอาจารย์หละก็ ให้ทำการเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของนิพจน์เข้าไปด้วย เรื่อง () วงเล็บเปิด-ปิด อะไรพวกนี้อะนะ ทำเอาเอง -.-’

Advertisements