อภิเดช อินทร์ทอง

คำตอบที่ผิดคือเอเวอร์เรส

ที่ถูกต้องคือมัวนาเคีย (Mauna Kea) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหมู่เกาะฮาวาย ถ้าวัดจากตีนเขา ซึ่งอยู่ที่ระดับพื้นดินใต้ทะเลจะสูงถึง10 200 เมตร

เอเวอเรสต์  มัวนาเคีย

View original post

Advertisements