หมอแคนแทน ธรรมวิทย์ สุขโข

ทำไมคนเราถึงตด
ตดเป็นพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่คนทุกคนทำ และรู้ดีว่าการแสดงพฤติกรรมเช่นนี้อย่างผิดกาลเทศะ จะทำให้คนคนนั้นหน้าแดง และคนรอบข้างในบางครั้งก็ขำ แต่ก็มีหลายครั้งที่ทุกคนจะไม่พูดถึงเพราะถือเป็นเรื่องน่าอาย เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่น่านำมากล่าวถึงกลางธารกำนัลเลย  

แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนสนใจพฤติกรรมด้านนี้ของมนุษย์มาก ซึ่งเขาได้พบว่า คนปกติตดประมาณวันละ 10 ครั้ง ทำให้แก๊สที่ออกมามีปริมาณมากพอที่จะบรรจุลูกโป่งได้ 1 ลูก ถึงแม้จะมีการอ้างว่า ผู้ชายตดบ่อยกว่าผู้หญิง แต่การสำรวจและศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบทำให้เรารู้แล้วว่า ชายและหญิงตดบ่อยพอๆ กัน แต่เมื่อผู้หญิงมีร่างกายที่เล็กกว่าผู้ชาย ดังนั้น ลมที่ผายออกมาจึงมีปริมาตรน้อยกว่าของผู้ชาย เพราะการวิเคราะห์แก๊สที่มนุษย์ปลดปล่อยออกมาทำให้เรารู้ว่า 99% ของแก๊สไม่มีกลิ่น คำถามจึงมีว่าแล้วเหตุใดคนข้างเคียงจึงต้องกลั้นหายใจ (และกลั้นหัวเราะ) ทุกครั้งที่กลิ่นตดโชย การวิจัยตอบคำถามเช่นนี้ คงทำให้คนหลายคนคิดว่า คนช่างสงสัยคนนั้นสนใจเรื่องสัปดน แต่สำหรับ Michael Levitt แห่ง Veterans Administration Medical Center ที่เมือง Minneapolis ในสหรัฐอเมริกาแล้ว ตดเป็นปัญหายิ่งใหญ่ เพราะเขาได้ทุ่มเทชีวิต จิตใจ ศึกษาเรื่องตดนี้มานานถึง 30 ปีแล้ว และได้เขียนบทความลงในวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ มากมาย จนทำให้วงการวิชาการยอมรับว่า เขาคือผู้ X วชาญเรื่องตดระดับโลก  

ในอดีตนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องตด คิดว่าสารประกอบพวก indole และ shatole อันเกิดจากการสลายตัวของกรด amino ในกระเพาะทำให้ตดมีกลิ่นเหม็น แต่เมื่อ 21 ปีก่อนนี้ Levitt ก็ได้พบว่า แก๊ส H2S (hydrogen sulphide), methanethiol และ dimethyl sulphide คือสารที่ทำให้ตดเหม็น โดยไม่มี indole และ shatole เลย นอกจากนี้ Levitt ก็ยังสำรวจพบอีกว่า ไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็ตดเหม็นพอๆ กัน

Cr.http://forum.dekitclub.com/index.php?topic=2400.0

View original post

Advertisements