Miss Jarawee Khruawan

ภูไทคำเดือย
ภูไทบ้านคำเดือย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
6 มกราคม 2553
ภูไทคำเดือยยินดีต้อนรับทุกท่าน

เว็บนี้เป็นเว็บเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ชนเผ่า เผ่าหนึ่งที่ยังดำรงอยู่ในแทบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีทั้งความแตกต่าง และความเหมือนกับชนเผ่าอื่น อยู่หลายอย่าง คนภูไท หรือ ผู้ไท ที่หลายคนรู้จักกันในภาคอีสาน โดยส่วนมากจะพบชนเผ่านี้ แถวจังหวัด หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บ้าง แต่ชนเผ่าภูไท บ้านคำเดือย ซึ่งอาศัยอยู่ใน เขตพื้นที่ ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
บ้านคำเดือยปัจจุบันมี ๓ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๒,๘,๑๒ มีโรงเรียนประถม ๑ แห่ง มัธยม ๑ แห่งมีวัดอยู่ ๕ แห่งได้แก่ ๑. วัดศรีมงคล (วัดบ้าน) ๒. วัดภูคำบก (วัดป่า) ๓.วัดภูคำเดือย (สำนักสงฆ์) ๔.ที่พักส่งฆ์ (ป่าช้า บ.คำเดือย) ๕.วัดภูถ้ำบิ้ง (ภูถ้ำพระ)
บ้านคำเดือยมีภูเขา อยู่หนึ่งลูกที่ ห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่ 3 กิโลเมตร ซึ้งเป็นสถานที่สำคัญของหมู่บ้านทั้งในอดีตและในปัจจุบันของชาวคำเดือย นั้นก็คือ “ภูคำเดือย” เพราะภูคำเดือยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้นน้ำสายสำคัญ ที่ชื่อ “ห้วยคำเดือย” หากไม่มีภูเขาลูกนี้ และน้ำห้วยสายนี้ก็อาจจะไม่มีบ้านคำเดือยเกิดขึ้น รายละเอียดของภูคำเดือยจะมีความสำคัญอย่างไรจะเล่าไว้ในหัวข้อต่อๆไป

ภูคำเดือย ปัจจุบันได้ขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติห่างจากบ้านคำเดือย ประมาณ 3 กิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้เต็งรังและป่าไม้เบญจพรรณ มีสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์ และถ้ำอันสวยงาม นั้นคือ “ถ้ำผาหินสอ” บรรยากาศร่มรื่น เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

ผู้เดินทางไปถึงตีนเขาอันดับแรกจะเจอลานหินกว้าง มองดูดอกไม้ใบหญ้าที่ขึ้นตามซอกหินเป็นสีต่างๆ ราวกะว่ามีผู้มาแต่งแต้มอยู่เป็นประจำ ลานหินที่ที่กล่าวถึงนี้ คือ “ดานสิมมา” คำว่า สิมมา เป็นคำเฉพาะถิ่น มีที่มาอย่างนี้ คำว่า “ดาน” หมายถึง ลานหินที่มีพื้นที่กว้าง ถ้าจะบอกว่าเป็นคำแผงมาจากคำว่า “ลานเป็น ดาน” ก็ว่าได้ ส่วนคำว่า สิมมา มาจากคำว่า สีมา ซึ่งนั้นก็คือ ใบเสมา หรือสีมา ที่ชาวพุทธทั้งหลายจะรู้จักกันดีและเห็นอยู่ประจำ บริเวณมุมทั้งสี ทิศ พระอุโบสถ หรือโบสถ์ ตามวัดตางๆ พระพุทธศาสนาเราได้ยึดเอาเป็นสิ่งสำคัญไว้เพื่อกำหนดขอบเขต

เนื่องจากครั้งสมัยอดีตกาลพระพุทธเจ้าได้ กำหนดให้เป็นขอบเขตในการจำพรรษาของพระภิกษุเพราะสมัยนั้นยังไม่มีวัด วาอารามเหมือนทุกวันนี้ ที่ชาวบ้านจึงเรียก ลานหินกว้างแห่งนี้ว่า “ดานสิมมา” ก็เนื่องจาก ในสมัยตั้งบ้านตั้งวัดใหม่ๆ ชาวบ้านได้นำแผ่นหิน จากตรงลานนี้ไปแกะสลักให้เป็น ใบเสมา หรือสีมา ซึ่งยังอยู่ที่มุมโบสถ์ ทั้งสี่ทิศของวัดศรีมงคล บ้านคำเดือย จนปัจจุบันนี้

คนภูไท บ้านคำเดือยดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ทำการเกษตรตามฤดูกาลต่างๆในธรรมชาติอันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์นานา ชนิดที่เป็น พิษ และเป็นยาสมุนไพร ทั้งพืชและสัตว์ป่า บางครั้งก็เป็นอาหารของมนุษย์ อย่างเช่น หนอไม้ป่า เห็ดป่า…

View original post 16 more words

Advertisements