Miss Jarawee Khruawan

ประกาศสนามสอบ O-NET ม.6 แล้ว เช็คได้ที่นี่ คลิก มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ
 
           สวัสดีครับ O-NET ม.6 ปีนี้สอบวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 57 ครับ สอบ 2 วัน 8 วิชา 6 คาบ และวันนี้ พี่ลาเต้ มีแนวข้อสอบมาบอกครับ นำมาบอกแต่เนิ่นๆ หลังจบ 7 วิชาสามัญน้องๆ จะได้อ่านสอบ O-NET ต่อได้ทันที แต่ละวิชาให้น้ำหนักเนื้อหาเรื่องอะไรมากที่สุด จะออกเรื่องอะไรบ้าง และออกเรื่องละกี่ข้อ ไปดูกันเลยครับ
 
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ
O-NET ภาษาไทย
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET สังคมศึกษา
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET ภาษาอังกฤษ
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET คณิตศาสตร์
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET วิทยาศาสตร์
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET สุขศึกษา
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET ศิลปะ
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ

O-NET การงานอาชีพ
มาแล้ว!! แนวข้อสอบ O-NET ม.6 (สอบ ก.พ.57) เรื่องไหนออกเยอะ
 

View original post

Advertisements