ถ้ารากที่สองของจำนวนใดเป็นจำนวนเต็มเราสามารถถอดราก     ที่สองของจำนวนนั้นได้อย่างรวดเร็ว 

        เราสามารถถอดรากที่สองได้อย่างง่ายดาย ถ้าหากว่าคำตอบของการถอดรากที่สองนั้นเป็นจำนวนเต็ม โดยครูให้นักเรียนหาเลขจำนวนเต็มสองหลักมาจำนวนหนึ่งแล้วให้คูณด้วยเลขจำนวนนั้นอีกหนึ่งครั้ง
เช่น นักเรียนเลือกจำนวน 87
87 x 87 = 7,569
นักเรียนบอกจำนวน 7,569 มา
ครูบอกจำนวนที่นักเรียนเลือก คือ 87
ครูทำได้อย่างไร        1. ดูว่าตัวเลขในหลักร้อยขึ้นไปเท่ากับเท่าไร ในที่นี้คือ 75
2. ครูเปรียบเทียบว่า 75 อยู่ระหว่างจำนวนใด จะพบว่าอยู่ระหว่าง   (8 x 8 = 64) กับ  (9 x 9 = 81) คำตอบจะอยู่ระหว่าง 80 กว่าๆ ดังนั้น เลขตัวแรกของคำตอบ คือ 8
3. จำนวน 7,569 ลงท้ายด้วย 9 ดังนั้นเลขตัวสองของคำตอบ อาจจะเป็น 3 หรือ 7 คำตอบจึงอาจจะเป็น 83 หรือ 87
4. 85 x 85 = 7,225 และจำนวน 7,569 มากกว่า 7,225 ดังนั้น ถอดรากที่สองของ 7,569 ได้ 87

รากที่สองของ 4,761 เท่ากัยเท่าไร
        เนื่องจาก 47 อยู่ระหว่าง   (6 x 6 = 36) กับ  (7 x 7 = 49) คำตอบจะอยู่ระหว่าง 60 กว่าๆ ดังนั้น เลขตัวแรกของคำตอบ คือ 6 จำนวน 4,761 ลงท้ายด้วย 1 ดังนั้นเลขตัวสองของคำตอบ อาจจะเป็น 1 หรือ 9 คำตอบจึงอาจจะเป็น 61 หรือ 69 เนื่องจาก 65 x 65 = 4,225 และ 4,761 มากกว่า  4,225 ดังนั้น ถอดรากที่สองของ 4,761 ได้ 69
Advertisements