การวาดภาพทัศนียภาพ (Perspective)


การวาดภาพทัศนียภาพ เป็นการวาดภาพแบบเหมือนจริง แสดงระยะใกล้ไกล แบบสามมิติ ดังภาพตัวอย่างข้างบน ถนนและต้นไม้ที่อยู่ใกล้จะมีขนาดเท่าจริง แต่ไกลออกไปจะมีขนาดเล็กลง ตามลำดับจนไปรวมกันที่เส้นขอบฟ้า วิธีนี้ช่วยให้วาดภาพทิวทัศน์ ให้ดูเหมือนจริงมาก และนำไปใช้วาดภาพแสดงภาพงานออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอก

ส่วนประกอบในการวาดภาพทัศนียภาพ


1. จุดมองดูวัตถุ (Station Point) ตัวย่อ S.P. ตามตัวอย่างภาพข้างบนคือกลางถนน

2. เส้นระดับตาหรือเส้นขอบฟ้า (Horizontal Line) ตัวย่อ H.L.

3. จุดรวมสายตา (Vernishing Point) ตัวย่อ V.P. จุดที่ถนนและแนวต้นไม้เล็กลงจนไปรวมกันเป็นจุดเดียวกันที่เส้นขอบฟ้า

4. วัตถุที่จะวาด ซึ่งอาจจะอยู่ในตำแหน่งต่างๆในภาพที่ใดก็ได้ เช่น

4.1 ลอยอยู่เหนือเส้นระดับตา (ในที่นี่จะเรียกว่าสายตาปลาเพื่อให้เข้าใจง่าย) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้า ด้านข้าง และด้านล่างของวัตถุ เหมือนปลาว่ายน้ำมองเห็นใต้ท้องเรือ

4.2 วางทับบนเส้นระดับตา (สายตามด มดตัวเล็กเส้นระดับตาจึงเป็นเส้นเดียวกับเส้นระดับตา) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้าและด้านข้าง

4.3 วางคาบเกี่ยวเส้นระดับตา (สายตาคน) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้า และด้านข้างคล้ายสายตามด

4.4 วัตถุอยู่ต่ำกว่าเส้นระดับตา (สายตานก) ภาพที่วาดออกมาจะมองเห็นด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของวัตถุ เหมือนนกบินมองลงมาดูตึก

วิธีการวาดมีรูปแบบ 3 รูปแบบ ในที่นี่กล่างถึงเพียง 2 รูปแบบคือ

1. แบบหนึ่งจุดรวมสายตา เป็นการมองวัตถุที่ด้านหน้า วัตถุขนานกับเส้นระดับตา

2. แบบสองจุดรวมสายตา เป็นการมองวัตถุที่มุมวัตถุ วัตถุเอียงไปจากเส้นระดับตา

 

Advertisements